* MAPY  

   Kompleksowy zbiór informacji poświęcony wykorzystaniu map w turystyce pieszej. Są też (chociaż mniej obszerne) informacje o mapach stricte samochodowych oraz o tym, jak wgrywać mapy do odbiornika.
   Tutaj można znaleźć informacje jak skonfigurować nasz turystyczny odbiornik, aby w terenie móc korzystać z map papierowych "zgodnych z GPS". Pokazałem też, jakie błędy lokalizacyjne występują na mapach oraz omówiłem ich przyczyny.
   Omówiłem amatorskie projekty mapowe zwane potocznie UMP.
   Wspomniałem o produktach komercyjnych przeznaczonych dla odbiorników Garmin.

   Dla turystów, którzy z takich czy innych powodów nie chcą w terenie korzystać z turystycznego odbiornika GPS, a chcieliby wykorzystać posiadanego pocketa podałem kilka informacji na temat "turystycznego" softu na tą platformę. Wspominam też o komercyjnych mapach samochodowych dedykowanych dla PocketPC.

Do odbiorników GARMIN wgrywamy pliki IMG - wektorowe mapy w formacie Garmin.

   Nie ma żadnych możliwości wgrania do odbiornika Garmin mapy rastrowej (np. zeskanowej).  Istnieje jednak możliwość samodzielnego przygotowania mapki wektorowej w formacie Garmin np. na podstawie zeskanowanej mapy papierowej - lub zebranych w terenie śladow i waypointów. Niestety proces wektoryzacji jest żmudny i długotrwały. Kompletny opis jak wykonać wektoryzację map umieścilem w cyklu artykułów "Jak zrobić swoją mapkę" - w sekcji "Porady"